Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórski Modlitewnik Różańcowy

Jasnogórski Modlitewnik Różańcowy

Ze wstępu do modlitewnika...

Ten Modlitewnik, który z radością oddaję w Wasze ręce, to pewien program naszego różańcowego życia. Jest niejako wyrażeniem w praktyce duchowej tego wszystkiego, do czego zobowiązaliśmy się wstępując do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Mam nadzieję, że pomoże nam na nowo stanąć w gotowości służby przed naszą Hetmanką, z nowym zapałem i zasobem sił, z odnowioną gorliwością. Abyśmy mogli stawać się świadectwem wiary dla braci i sióstr, potrzeba nam stałej formacji - pokarmu duchowego. Obok naszego pisma „Ave Maria” to kolejny krok w tymże kierunku. Zadaniem Modlitewnika jest nakreślenie pewnego zasadniczego programu duchowego Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, tak by wspomniane pismo „Ave Maria” mogło stanowić jego kontynuację, dopowiedzenie i bieżące uaktualnienie. W przygotowaniu treści staraliśmy się położyć akcenty na biblijność Różańca oraz na formację duchową i intelektualną, pogłębiającą świadome życie w Kościele. Stąd szczególne podkreślenie Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego jako naszych źródeł. Istotnym elementem Modlitewnika jest wreszcie uwypuklenie duchowej łączności z Jasną Górą. Staraliśmy się także zastosować wszystkie wskazania Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”.

o. Marek Nowacki