Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Różaniec małżeński w JRR

Różaniec małżeński w JRR

Przygotowaliśmy specjalne obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej. Są nietypowe, ponieważ są one jednocześnie księgą. Taki zamysł ma na celu stworzenie pewnego symbolu dla rodziny - znaku opieki Matki Bożej. Obraz ten umieszczony na honorowym miejscu w domu ma zawsze przypominać: My zawierzyliśmy się Jej opiece, Ona czuwa nad nami! A księga dlatego, że po otwarciu wewnątrz znajdziemy akt oddania, który stanowi zasadniczą część treści księgi oraz miejsca na upamiętnienie najważniejszych wydarzeń w rodzinie. W ten sposób obraz Matki Bożej może stać się dla rodziny symbolem jej historii i jedności. Wszystko niejako przechowane i zabezpieczone przed utratą pod opieką Maryi.

Do obrazu dołączony są formularz zgłoszenia, który należy wypełnić i przesłać do Sekretariatu JRR na Jasnej Górze. W odpowiedzi prześlemy dokument potwierdzający przyjęcie małżonków do Różańca małżeńskiego w Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej i od tego momentu otaczamy tą rodzinę codzienną modlitwą. Będzie to nasza duchowa opieka, swoista współpraca z Matką Najświętszą czuwającą z Jasnej Góry nad wszystkimi Nazaretami - rodzinami Jej oddanymi.

Uwaga! Obrazy-księgi Różańca Małżeńskiego są dostępne wyłącznie w Sekretariacie JRR na Jasnej Górze.

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI