Jasnogórska Rodzina Różańcowa

KATECHEZA FORMACYJNA - ZWIASTOWANIE

KATECHEZA FORMACYJNA - ZWIASTOWANIE

W Sali Papieskiej na Jasnej Górze, 11 kwietnia 2021, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbyło się kolejne spotkanie, dla członków częstochowskich róż Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, w ramach comiesięcznej formacji. Tematyka katechez jest poświęcona obecności Maryja na kartach Nowego Testamentu. W tym artykule zamieszczamy skrót katechezy.


Temat:
ZWIASTOWANIE - MARYJA U PROGU SWEGO ŻYCIOWEGO POWOŁANIA

Maryja w zwiastowaniu nie tylko znalazła łaskę. Raczej została znaleziona przez łaskę. Warto sobie uświadomić, że i my zostaliśmy odnalezieni przez łaskę, że na tej inicjatywie Boga opiera się nasza odpowiedź, nasze chętne "tak" - „fiat”. Na tym opiera się nasze coraz dojrzalsze wchodzenie w zadania naszego życia!


zobacz: Łk 1, 26-38  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=316


Gdy Boży posłaniec stanął przed młodziutką Maryją, nazwał Ją tajemniczym imieniem "kecharitomene". Ten grecki termin oznacza „pełna łaski”. Ale jest to niezbyt precyzyjne tłumaczenie. To polskie „pełna łaski”, oparte jest z pewnością na łacińskim „gratia plena” ale bardziej odpowiedni, bo jednowyrazowy przekład zapisały niektóre tłumaczenia starołacińskie, które zawierają termin „gratificata”.

Greckie „kecharitomene” pochodzi od czasownika „charitoo”, który w całej Biblii występuje zaledwie trzy razy. Oznacza on tyle, co przemieniać kogoś przez łaskę, czyniąc go życzliwym i pełnym wdzięku. Maryja jawi się tutaj właśnie jako ta, która była przemieniona łaską, pełną wdzięku, obdarzoną szczególną życzliwością Boga samego. Badacze dowodzą, że termin „pełna łaski” został użyty jako imię własne Maryi. Bo faktycznie anioł nie zwraca się do Niej „Maryjo bądź pozdrowiona”, ale „Pełna Łaski bądź pozdrowiona”. Dlaczego?

Łukaszowe opowiadanie o zwiastowaniu należy do rodzaju opowiadań biblijnych o powierzeniu misji przez Boga. Jednym z elementów takich opowiadań jest zwrócenie się do osoby, której powierzane jest nowe zadanie, bezpośrednio po imieniu (zobacz powołanie: Mojżesza Wj 3,4; Gedeona Sdz 6,12; Samuela 1Sm 3,10). Bibliści przyznają, że starotestamentowe perykopy z tego gatunku, dostarczyły Łukaszowi potrzebnego schematu, w który mógł wbudować scenę zwiastowania. Można więc powiedzieć, że anioł witając Maryję słowami, „Bądź pozdrowiona, Pełna Łaski” nadaje Jej nowe imię.


Pomyślmy o naszym życiu, o naszych powołaniach. To dotyczy wszystkich nie tylko, tych którzy wchodzą na drogę wyłącznej służby Bogu (kapłani, osoby konsekrowane). Powołaniem jest i nasze życie „świeckie” zarówno  w wymiarze wiary, jak i życia rodzinnego czy też aktywności społecznej, zawodowej.