Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jubileuszowe pielgrzymowanie

Jubileuszowe pielgrzymowanie

6 stycznia 2018 r. ponowimy zawierzenie Matce Bożej całej Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Dokona się to podczas Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze pod przewodnictwem Ojca Generała Zakonu Paulinów. Wydarzeniem tym otworzymy rok pielgrzymowania jubileuszowego. 

Zapraszam wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej do włączania się w naszą wielką jubileuszową modlitwę dziękczynienia i zawierzenia poprzez składanie swoich osobistych aktów oddania Matce Najświętszej. Przygotowujemy już serię obrazów pamiątkowych różnego typu, które będą zawierały taki właśnie osobisty akt zawierzenia.

Nie sposób, abyśmy wszyscy stanęli na Jasnej Górze, przed Obliczem Królowej Polski, w jednym czasie. Dlatego przez cały rok każdy będzie mógł dokonać tego osobiście pielgrzymując indywidualnie.

Oczywiście centrum obchodów będą stanowiły nasze doroczne rekolekcje i uroczystość Matki Bożej Różańcowej, którą w 2018 roku na Jasnej Górze będziemy obchodzić 7 października. Podczas głównej Mszy św. będzie poświęcenie obrazów i wspólne zawierzenie wszystkich obecnych Matce Bożej.

W naszym sekretariacie na Jasnej Górze zostanie wyłożona pamiątkowa księga zawierzenia. Zachęcam do pozostawienia w niej swojego świadectwa oddania i miłości do Maryi.

Zadbajmy także o chorych i tych, którzy nie mogą dotrzeć na Jasną Górę, niech i oni mają możliwość dołączenia do naszej modlitwy zawierzenia. Proszę o troskę adiutorów, aby dotarli z tą wieścią do braci i sióstr, którym posługują.

Wspomniane obrazy będą charakterystyczne. Oprócz samego wizerunku Ikony Jasnogórskiej będą zawierały napis:

"Należę do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i zawierzyłem się Maryi".

Poniżej będzie umieszczona modlitwa, która jest oddaniem misji JRR i wzbudeniem intencji, które wynikają z naszego posłannictwa:

"Niepokalana Matko, Maryjo!
Niech przez moją modlitwę różańcową,
którą odmawiam codziennie i gorliwie,
moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą,
w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu.
Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski,
które przez Twe wstawiennictwo uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa
dla Kościoła i Ojczyzny oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie.
"

Na odwrocie obrazu będzie umieszczony osobisty akt oddania, który każdy będzie mógł podpisać. 

Po roku jubileuszowym obrazy te pozostaną w naszych domach jako świadectwo i widoczny znak naszej jedności z Jasną Górą i jedności modlitewnej pomiędzy nami nawzajem.