Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Intencje JRR

Włączenie do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej zobowiązuje wszystkich jej członków do codziennego rozważania przynajmniej jednej (wybranej przez siebie lub wynikającej z przynależności do innych wspólnot) tajemnicy Różańca św. ofiarowanej w intencjach JRR. Są to intencje:

  • stałe, wynikające z misji JRR - za Ojca Świętego, duchowieństwo i cały Lud Boży, o błogosławieństwo dla Ojczyzny i wierność Bogu dla wszystkich Polaków, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, za wszystkich żywych i zmarłych członków JRR;
  • okresowe, wynikające z rozeznania aktualnych potrzeb Kościoła i Ojczyzny - ogłaszane podczas dorocznych rekolekcji lub w naglących okolicznościach.

Wszystkie intencje JRR nie muszą być formułowane każdorazowo. Zawierają się one w modlitwie, którą członkowie JRR odmawiają przed rozważaniem tajemnic różańcowych: 

Niepokalana Matko, Maryjo!
Niech przez moją modlitwę różańcową,
którą odmawiam codziennie i gorliwie,
moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą,
w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu.
Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski,
które przez Twe wstawiennictwo uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa
dla Kościoła i Ojczyzny
oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie
.

Intencja JRR na rok 2020:

O obronę Kościoła przed atakami nieprzyjaciół i pogłębienie świadomości wierzących, że przez chrzest zostali włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest Kościół.