Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Kontakt

Sekretariat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Jasna Góra
ul. O. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

sekretariat.jrr@gmail.com
tel. +48 34 377 74 14

twitter.com/JRR_news
facebook.com/jasnogorska.rodzina.rozancowa
instagram.com/foto.jrr

Sekretariat JRR znajduje obok sali papieskiej, przed bazyliką.
Czynny jest w godz. 8.00 - 20.00 (od 1 IV do 31 X)
lub w godz. 8.00 - 16.00 (od 1 XI do 31 III).

o. Marek Nowacki, dyrektor JRR
przyjmuje w sekretariacie codziennie oprócz wtorków i śród w godz. 10.00 - 12.00.

eKonto - Sekretariat JRR
67 1140 2004 0000 3602 7776 0691

do wpłat zagranicznych:
Nr rachunku IBAN: PL 67 1140 2004 0000 3602 7776 0691
Numer BIC: BREXPLPWMBK

Formularz kontaktowy na stronę