Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Te Deum laudamus

Te Deum laudamus

W pierwszym dniu naszych rekolekcji otrzymaliśmy radosną wiadomość o beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

To z Jego inspiracji powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa w 1968 roku. Powiedział wtedy: "Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej". Słowa te stały się refrenem naszego hymnu, który powstał w ubiegłym roku z okazji jubileuszu założenia JRR.

Czas naszego spotkania na Jasnej Górze, świętowania wspólnoty, staje się dla nas zatem w tym roku czasem uroczystego dziękczynienia i wyjątkowej radości.

TE DEUM LAUDAMUS...

Zobacz także informacje na KAI