Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Eucharystia odprawiona na jasnogórskim Szczycie tradycyjnie zwieńczyła trzydniowe rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej – wspólnoty, która powstała na Jasnej Górze z inicjatywy śp. o. Bronisława Matyszczyka, paulina, i łączy wielu czcicieli Różańca św. w Polsce i na emigracji.

Na placu jasnogórskim zgromadzili się licznie członkowie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz pielgrzymi z różnych stron kraju, zwłaszcza należący do Kół i Róż Różańcowych - w sumie kilka tysięcy osób. Sumie odprawionej na Szczycie o godz. 11.00 przewodniczył bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki.

Mszę św. koncelebrowali m.in.: o. Marek Nowacki, dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i tegoroczny rekolekcjonista o. Krzysztof Wendlik.

Zebranych powitał o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Jesteście w Domu naszej Matki i to z Nią codzienne odmawiacie pacierze Różańca, łącząc z nim swoje własne życie. Dziękujemy dziś wam tu, w Duchowej Stolicy naszej Ojczyzny, za ten dar waszej modlitwy, świadectwo wytrwałego czuwania z paciorkami Różańca w ręku, wnikając w tajemnice Pana Boga, w Jego miłość i miłosierdzie. Za ten szept modlitwy wznoszony do Nieba dziękujemy wam z całego serca. Niech Królowa Różańca świętego czuwa nad wami i waszymi rodzinami, bądźcie w dzisiejszym świecie apostołami Różańca świętego”.

„Moi drodzy, przybywamy w dorocznej pielgrzymce tutaj, do Domu Matki, żeby sobie przypomnieć, jak ważna jest modlitwa różańcowa, by sobie uświadomić, że jesteśmy powołani, żeby nieść pomoc naszej Ojczyźnie, Kościołowi w Polsce, Ojcowi Świętemu i całemu światu poprzez modlitwę różańcową. Mamy wielkie, ważne powołanie, jesteśmy wyróżnieni, że nas spotkała taka ważna, piękna przygoda umiłowania modlitwy różańcowej, która miała wielkie znaczenie w naszych dziejach, i się zawsze przyczyniała się do zwycięstw duchowych, ale i militarnych. Siostry i bracia, będziemy się modlić, żebyśmy stąd odeszli umocnieni w wierze i jeszcze bardziej zapaleni do modlitwy różańcowej, którą obronimy świat, którą zwyciężymy” – mówił bp Ignacy Dec.

Homilię bp Ignacy Dec poświęcił Różańcowi świętemu, jego historii i działaniu w życiu każdego człowieka: „Modlitwa różańcowa, którą codziennie odmawiamy, narodziła się w średniowieczu za sprawą św. Dominika i św. Franciszka, którzy żyli na przełomie wieku XII i wieku XIII (…). Ta modlitwa ma charakter bardzo biblijny, jest bowiem poświęcona rozważaniu tajemnic życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Pierwotnie całą historię Pana Jezusa i Maryi zawarto w 15 tajemnicach różańcowych, a nasz Papież, miłośnik Różańca, św. Jan Paweł II miał odwagę oddać jeszcze Tajemnice Światła, byśmy to rozważanie życia Pana Jezusa i Matki Bożej mieli w takim wymiarze integralnym. W ‘starym’ Różańcu brakowało tych wydarzeń z życia Jezusa z Jego działalności publicznej, dlatego jest dodana Tajemnica: Chrztu w Jordanie, Wesela w Kanie Galilejskiej, głoszenia Królestwa Bożego, Przemienienia Pańskiego i ustanowienia Eucharystii. W ten sposób mamy jakby komplet tych najważniejszych wydarzeń z życia Pana Jezusa i Matki Bożej, które kontemplujemy w Różańcu”.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział o. Marek Nowacki, mówił : „W pierwszym dniu naszych rekolekcji Rodziny Różańcowej otrzymaliśmy tą piękna i radosną informację o bliskiej już beatyfikacji Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. On właśnie tutaj na Jasnej Górze ponad 51 lat temu prosił : ‘modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod wodzą Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej’. I oto jesteśmy, dziś fizycznie zebrani wokół murów Jasnej Góry, ale każdego dnia trwamy sercem przed Najświętszą dla nas Ikoną Pani Jasnogórskiej (…). W tym roku szczególnie modlimy się za rodziny. Pod ołtarzem znajduje się kilka tysięcy deklaracji, które składaliśmy przez cały rok, deklaracji modlitwy ekspiacyjnej za to wszystko co w minionym czasie, było wszelką formą profanacji najświętszych dla nas symboli naszej wiary, w tym najświętszego dla nas wizerunku Pani Jasnogórskiej. To wielkie dzieło, to nasze duchowe róże, które dziś w tym dniu naszego świętowania składamy jako nasz dar ołtarza, które zaniesiemy przed oblicze Pani Jasnogórskiej, aby wynagrodzić Jej za to wszystko co Ją obraża, co było grzechem naszych Rodaków. My, jako trwający u stóp Jasnej Góry chcemy naszą modlitwą, te grzeszne czyny wynagradzać”.

Oprawę muzyczną zapewnił Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka, a całość liturgii poprowadził o. Nikodem Kilnar.

Sumę odpustową poprzedziła modlitwa różańcowa, połączona z nabożeństwem adoracji Najśw. Sakramentu - nabożeństwu przewodniczył tegoroczny rekolekcjonista o. Krzysztof Wendlik.

o. Stanisław Tomoń
Biuro prasowe Jasnej Góry