Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej

Stefan Kardynał Wyszyński
Przewiń

#CodziennyRóżaniec

: