Jasnogórska Rodzina Różańcowa

ZAPRASZAMY do #codziennyRóżaniec na YouTube

ZAPRASZAMY do #codziennyRóżaniec na YouTube

ZAPRASZAMY:
YouTube:     Jasnogórska Rodzina Różańcowa   https://www.youtube.com/watch?v=q_-B5t19KT8 

25 marca 2021, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rozpoczynamy publikowanie na naszym kanale YouTube krótkich wprowadzeń do różańca. 

Kanał #codziennyRózaniec na YouTube to pomoc, wprowadzenie w rozważanie codziennego 1-tka różańca, do którego się zobowiązujemy w ramach  naszej wspólnoty Różańcowej, ale tez pomoc dla wszystkich tych , który modlą się na różańcu.

W naszej różańcowej misji z Jasnej Góry pragniemy docierać różnymi drogami do tych, który umiłowali modlitwę różańcową. Te krótkie rozważania w formie wideo są okazją do zatrzymanie, wyciszenie i wejście w święty czas naszej modlitwy.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa poprzez media pragnie nieść pomoc tym wszystkim, którzy duchowo łączą się z Jasna Górą w codziennej modlitwie odmawiając swój różaniec.

Inaugurując nasze rozważania na kanale YouTube zapraszamy do trwania w duchowej łączności z ogromna rzesza wiernych, którzy każdego dnia podejmują modlitwę różańcową.

Facebook:    https://www.facebook.com/jasnogorska.... ​https://www.facebook.com/jasnogorska.rodzina.rozancowa  

Twitter:         @JasnaGoraROSARY  https://twitter.com/JasnaGoraROSARY

Instagram:    rosary_jasnagora  https://www.instagram.com/rosary_jasnagora/