Jasnogórska Rodzina Różańcowa

WIELKANOC 2021 Z RÓŻAŃCEM W RĘKU!

WIELKANOC 2021 Z RÓŻAŃCEM W RĘKU!

JASNOGÓRSKA RODZINA RÓŻAŃCOWA W DARZE WIELKANOCNYCH ŻYCZEŃ OFIARUJE SWÓJ RÓŻANIEC ZA CAŁY ŚWIAT, SZCZEGÓLNIE ZA CHORYCH NA COVID-19 I WSPOMAGAJĄCYCH ICH.  


Wielkanoc tegoroczna upływa w atmosferze wielu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Wpływa to na naszą kondycje duchową, tym bardziej, że mamy utrudniony dostęp do sakramentów świętych. Dlatego trwajmy na modlitwie za wszystkich, którzy w Święta duchem pielgrzymują  na Jasną Górę! 


Przypomnijmy sobie, ze mamy być świadkami Zmartwychwstałego Pana! 
W ewangelii słyszymy razem z niewiastami słowo Zmartwychwstałego: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Tymi słowami, Jezus zmartwychwstały, zwraca się do niewiast, które uradował swym zjawieniem się! Zaprasza je, by stały się świadkami Jego życia! By się nie lękały, lecz stały się świadkami tego, że On po wyjściu z grobu, jest z nimi, jest ze swymi uczniami.
My zastanówmy się nad naszym świadectwem o Jezusie. Patrzmy jak niewiasty uradowane biegną od grobu, by jak najszybciej podzielić się tym swym radosnym doświadczeniem z apostołami. Pomyślmy o tym, czy i my mamy w sobie ten zapał wiary i zaufania do Zmartwychwstałego, jak one? Oczywiście podziwiamy w tych niewiastach ich prostotę, pokorę, hojność w miłości wobec Pana… Ale czyż ta ich postawa nie jest dla nas impulsem, by rozpalać taki zapał w sobie, na naszej drodze życia chrześcijańskiego?

Maryja niech wspomaga nas na drodze odkrywania radości ze spotkania z Panem, który żyje i dzielenia sie nią z bliżnimi!