WIELKI POST - co oznacza dla mnie?

WIELKI POST - co oznacza dla mnie?

W Środę Popielcową, na progu Wielkiego Postu, usłyszeliśmy wezwanie: „nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” – to jest zachęta do naszej odpowiedzi na głos Pana. Do oczyszczania się w miłości, do stawania się coraz bardziej bezinteresownymi w miłości. Zapraszamy do przypomnienia sobie ważnych treści związanych z czasem Wielkiego Postu.  


1. Wchodzimy w Wielki Post. To czas czterdziestodniowej pokuty, przygotowania do Paschy. To pierwsze etap najważniejszego cyklu liturgicznego w ciągu roku– cyklu paschalnego. Cały okres paschalny składa się z 2 części: 40 dni Wielkiego Postu oraz uroczystego świętowania Wielkanocy, trwającego 50 dni.
 
Już samo określenie wielki post mówił o pokutnym charakterze tego okresu. Ale to nie znaczy, że jest to okres do smutnych czy zniechęcających refleksji. Owszem jest czasem większego wysiłku duchowego, jednak jest też czasem głębokiej radości. Dlaczego? Dlatego, że w chrześcijaństwie wysiłki pokutne są zawsze opromieniony słońcem który ma na imię miłość. Przez pokutę i umartwienie wracamy do Boga, który jest Miłością. Bóg jest miłością - tak przypomina nam św. Jan Apostoł. Wracamy więc w tym czasie do miłości prawdziwej w jej najwłaściwszym znaczeniu tego słowa.
 
Czas Wielkiego Postu jest zawsze pracowity. Można porównać go do ciężkiej, mozolnej pracy rolnika, który najpierw w pocie czoła uprawiać ziemię, ale potem w czasie żniw cieszy się bogatymi plonami. Tak jest też i z okresem wielkopostnym - on owocuje, on przynosi plony, jeśli naprawdę uprawiamy ziemię naszego serca.

  
2. W okresie wielkiego postu dominują 3 wątki treściowe: nawrócenie, chrzest, męka Pańska.
Temat nawrócenia wybrzmiewa szczególnie w pierwszej części tego okresu. I post jest czasem nawrócenia przez prawdziwą i owocną pokutę. Polega ona na umartwienie ciała i żarliwej modlitwie, ale także na czynach chrześcijańskiej miłości: jałmużna, przebaczenie, pojednanie. 
 
Przez postawy nawracania się wracamy do źródeł naszej chrześcijańskiej tożsamości – czyli do chrztu świętego. To ten sakrament zanurza nas w Chrystusa, w Jego paschę, czyli mękę śmierć i zmartwychwstanie. Temat chrztu jest szczególnie obecny w 2 części wielkiego postu i ma za zadanie przygotowanie katechumenów do świętego, a wszystkich już ochrzczonych do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w czasie wigilii paschalnej. 
 
Trzeci temat, który towarzyszy nam wielkim poście to męka naszego Pana. Ten temat jest obecny szczególnie w ostatnich 2 tygodniach wielkiego postu, a najbardziej w ostatnim tygodniu od Niedzieli męki Pańskiej aż do rozpoczęcia świętego Triduum Paschalnego. W Polsce ten tradycyjny czas męki Pańskiej przeżywamy, w wymiarze zewnętrznym, poprzez zakrywanie krzyży w świątyniach. To jest zawsze zachęta do głębszego wejścia w misterium męki i śmierci Chrystusa oraz uświadomienia sobie jak bardzo niegodnie jesteśmy wobec świętości Boga samego i tego co dla nas On uczynił.


3. Warto też zastanowić się nad tym, dlaczego okres Wielkiego Postu trwa 40 dni. Symbolika 40 dni wiąże się z teologią czasu, który jest dla nas ludzi wierzących czasem zbawienia. A sama liczba 40 nawiązuje do pewnych wydarzeń zbawczych. W świetle Pisma Świętego musimy powiedzieć że liczba 40 oznacza dość długi, bliżej nieokreślony czas. 40 lat to symbol trwanie jednego pokolenia ludzkiego. Jest to więc jakiś symbol całego aktywnego życia człowieka. Bezpośrednio liczba 40 dotyczy chrystusowego przygotowania do życia publicznego zwieńczonego Jego Paschą, poprzez 40 dniowy post na pustyni, który był nacechowany modlitwą samotnością i walką z szatanem. Wiemy, że Chrystus przez ten znak 40 dni postu, jaki przeżył na pustyni, nawiązuje do wydarzeń biblijnych, mocno osadzony w historii Izraela. Były to: 

- 40 lat wędrówki ludów wybranego przez pustynie. A był to czas doświadczenia, próby i oczyszczenia (Lb 14,34)
- 40 dniowe przebywanie Mojżesza na Górze Synai przed zawarciem przymierza z Bogiem – to typ zarówno Chrystusowej jaki i naszej czterdziestnicy wielkopostnej (Wj 24,18)
- czterdziestoletni pokój w czasach sędziów - tutaj liczba 40 związana jest z wyzwoleniem i zapanowaniem pokoju (Sdz 3, 11. 30)
- rozprawa Dawida z Goliatem, który przez 40 dni urągał ludowi bożemu i tworzył go swoją siłą. Ten okres kończy się zwycięstwem młodego pastuszka Dawida, który w imieniu boga pokonuje wroga ludu Bożego. (1 Sm 17, 1-54)
- 40 lat panowania Króla Dawida (2 Sm 5,4)
- 40 dniowa ucieczka proroka Eliasza na Bożą górę Horeb przed mściwą Izebel, żoną króla Achaba (1 Krl 19,8)
- 40 dniowy okres pokuty głoszony mieszkańcom Niniwy przez Jonasza - tutaj ten okres 40 dni pokuty ukazany jest jako szansa na ocalenie (Jon 3,4 nn)
- 40 dniowy potop oczyszczającym grzeszną ziemię – symbol paschy i chrztu. (Rdz 7, 4. 12)

Papież Franciszek w jednej ze swoich katechez zauważa: "Wielki Post jest sakramentalnym znakiem naszego nawrócenia, naszej pielgrzymki od niewoli ku wolności, którą zawsze trzeba ponawiać. Jest to niewątpliwie pielgrzymka trudna – i tak powinno być, bo miłość wymaga trudu, ale jest to pielgrzymka pełna nadziei".”

(tekst konferencji dla JRR z 19 II 2023; opracowano na podstawie publikacji "Pokutujcie" O. Bronisława Mokrzyckiego SJ, )

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.