RÓŻANIEC
Z ROZWAŻANIAMI
(O. Kazimierz Maniecki OSPPE)

RÓŻANIEC <BR> Z ROZWAŻANIAMI <br> (O. Kazimierz Maniecki OSPPE)

Modlitwa przed różańcem - ofiarowanie codziennych intencji:

Niepokalana Matko, Maryjo! Niech przez moją modlitwę różańcową, którą odmawiam codziennie i gorliwie, moje serce zawsze trwa w jedności z Tobą, w Twej Królewskiej Stolicy na Jasnej Górze – Sanktuarium Narodu. Niech ta modlitwa wyjedna upragnione łaski, które przez Twe wstawiennictwo uprasza Jasnogórska Rodzina Różańcowa dla Kościoła i Ojczyzny oraz wszystkich ludzi i spraw powierzonych Tobie. Amen

W Imię + Ojca i Syna i Ducha św. Amen

Wierzę w Boga…

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 3 razy

Chwała Ojcu…

TAJEMNICE RADOSNE 

1. Zwiastowanie:

Duch Święty nastraja duszę Maryi Dziewicy na święte i słodkie obowiązki Matki. Z chwilą, gdy wypowiedziała słowo przyzwolenia, spełnił się w Jej łonie cud Wcielenia, cud macierzyństwa. Co za chwila! Pierwsza w dziejach Komunia Święta. Pierwsze zjednoczenie przez krew, ciało i ducha. Jakiż zachwyt młodziutkiej Matki, jakie adoracje i porywy miłości ku Słowu, które się Ciałem stało! Cóż dziwnego, że poczęcie w takiej radości, w takim oddaniu miłości i w namaszczeniu pobożności wydało światu „Owoc żywota” - Jezusa Chrystusa, Życie i Prawdę! Uczcie się, Matki, w jakim nastroju duszy i serca trzeba wam dawać nowe życie! 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Nawiedzenie:

Szczęśliwa nosicielka Wcielonego Boga spieszy do Elżbiety. Matka do matki. „Matka Pana” do matki sługi Mesjasza. Duch Święty zwalnia Ją z królewskiej tajemnicy, więc ta dobra Matka dzieli się swym Skarbem, z wybraną rodziną. Nie jest ani trochę zazdrosna. Niechże te zacne serca radują się z Emanuelem, niech się bogacą Jego łaską mesjańską, niech wielbią Najwyższego za Dar nad dary. Matka, która apostołuje na rzecz swego Dziecięcia, nim ujrzało światło dzienne. 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Narodzenie:

To pieluszki, to gorący pocałunek, to dziewiczy pokarm i wierna straż. Nie zrażą Jej odludzie ani zaduch stajenny i prymityw warunków. Daje Dziecku, na co Ją stać, daje Mu to, czego żadna matka dać dziecku nie może: niepokalane i dziewicze Serce, co jak lampa płonąca świeci Niemowlęciu w ciemnościach grudniowej nocy. Na cóż by Mu zresztą srebrna kołyska i jedwab, gdyby nie otrzymał ten maleńki Bóg hołdów wiary, miłości nadprzyrodzonej i niezrównanej modlitwy swej Matki? Daje Dziecięciu pierś, ramiona i pełne wiary „Święty, Święty, Święty”, przyćmiewające anielskie „Gloria”. Matka. 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Ofiarowanie:

Głęboko religijne usposobienie Maryi z satysfakcją spełnia przepis Bożego prawa. Stawia Dzieciątko przed Panem. Oddaje Bogu Ojcu to, co jest najpierw Jego własnością. Choć Prorok zapewnia Ją, że to oddanie będzie prawdziwą, bolesną ofiarą, nie cofa i wielkodusznego „ecce ancilla” - siebie wraz z Dziecięciem oddaje bez reszty Bożym planom zbawienia. Matka zawsze z Dziecięciem. Nie tylko na powstanie, lecz i na upadek wielu w Izraelu. Bo Matka. 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Znalezienie:

„Synu, czemuś nam to uczynił?”. Wiesz, jak Cię kocham, jak Ci wiernie służę, a narażasz mnie i Opiekuna na taki ból? Ale już o wszystkim gotowa jestem zapomnieć, tylko powróć z nami w zacisze Nazaretu. Powróć, zamieszkaj znowu ze mną pod jednym dachem, będziesz mi teraz podwójnie drogi, bo odzyskany. Przez trzy dni szukała z płaczem i tęsknotą w sercu, zdecydowana nogi uchodzić i oczy wypłakać, aż Go odnajdzie. Czegóż od Niej chcecie? Przecież to Matka (Paweł Kosiak OSPPE).

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa:

Przez całe życie mógłbyś być tylko zwyczajnym człowiekiem, jednym z wielu, takim, jakich tysiące spotykasz na ulicy. I może nikt z tych przechodzących nie zwróciłby na ciebie uwagi. A Bóg zaproponował ci przedziwną adopcję. A Bóg zaproponował, żebyś stał się Dzieckiem Bożym. Nic wspanialszego nie mogło cię spotkać.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Kana Galilejska:

Wielkość człowieka wcale nie polega na tym, że potrafi myśleć o sobie, że potrafi się dobrze zabezpieczyć, że tak doskonale dba o własne interesy. Wielkość człowieka polega na tym, że jest obecny w życiu innych ludzi, że razem z nimi przeżywa radości i kłopoty. Takim człowiekiem była Maryja. Takim człowiekiem chce cię uczynić Chrystus.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Nauczanie:

Uczeń, który zamyka oczy i uszy, nigdy niczego się nie nauczy. Zawsze pozostanie tylko nie obsianym polem, nie oszlifowanym diamentem. Takie otwarcie jest potrzebne także wtedy, gdy człowiek zechce zostać świętym. Musi usłyszeć i posłuchać. Na tym polega wiara.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Przemienienie:

Fizyczne zmiany będą następowały samorzutnie, niezauważalnie. Nawet nie zauważysz, kiedy wyrośniesz z krótkich spodni. Duchowe zmiany nie dokonują się przez przypadek. Wymagają chęci, czasu, wysiłku, konsekwencji, uporu. Tak jak wchodzenie na szczyt.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Eucharystia:

Chleb przynoszony ze sklepu może uśpić głód, ale tylko na chwilę. Uczucie głodu będzie ciągle powracać. Tak będzie do końca życia. Chrystus powiedział: Nie samym chlebem żyje człowiek (Mt 4,4). Jedynie Bóg może nasycić człowieka do końca i na zawsze. [Ks. Wacław Buryła]

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa w Ogrójcu:

Jeżeli człowiek ma być całkowicie wolnym od siebie, musi się z wewnętrzną swobodą poddać szczerze i rzetelnie innym. Trzeba wyzwolić się od tego nieustannego lęku, co o mnie myślą, co ze mną zrobią. Łatwo jest się wyzwolić, gdy człowiek stanie się maluczkim, przyjmie postać sługi. Ma już odwagę być poczytanym za nic. Dopiero wtedy jest zwycięstwo – najtrudniejsze, bo nad samym sobą! 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Biczowanie:

Nieraz się mówi o solidarności w złem. Zazwyczaj jednak każdy grzeszy „na swój rachunek”. Człowiek nie lubi w innych tego grzechu, w którym sam się „specjalizuje”, bo nie znosi konkurencji. Kłamca nie znosi kłamcy, bo wie, że tamten nabiera. Skąd wie? Z własnego doświadczenia! Wszyscy zgrzeszyliśmy i potrzebujemy pomocy Chrystusa, Jego krzyża i krwi.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Cierniem ukoronowanie:

Jesteśmy ludźmi nastrojowymi. Od naszego nastroju zależy, ilu jest „naszych winowajców”. Ktoś miał do mnie straszny żal: „A bo ksiądz na mnie tak spojrzał”. Jak? „No tak…”. Do tej pory nie wiem jak, ale odtąd już bardzo czuwam nad sobą, aby spojrzeć nie tak, jak ja chcę, tylko tak, jak komuś to w tej chwili jest potrzebne.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Dźwiganie krzyża:

Powinniśmy zauważyć, że ktoś czyni dla nas nieustanne ofiary. Im ktoś jest bardziej nieznośny dla drugich, tym więcej musi uważać na to, co inni dla niego świadczą, jak ciągle mu ustępują, aby go nie drażnić i „nie budzić licha”. Najtrudniej wyzwolić się z osobistych upodobań, wyobrażeń i dążeń, a „zamienić się w słuch” wobec Pana Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Ukrzyżowanie:

Krzyż jest szkołą miłowania, oddawania siebie za braci. Ile nieraz jest niepokoju w nas i w naszym otoczeniu. Wtedy ludzie stają się źli, a przecież ktoś musi być dobry i spokojny, ktoś musi ustępować, aby było miejsce dla tamtych. Jeżeli wszyscy będą wyciągali pięści, ktoś musi je cofnąć i wyciągnąć ramiona z miłości dla braci.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

TAJEMNICE CHWALEBNE
(Różaniec w intencji dzieci nienarodzonych.)

1. Zmartwychwstanie:

„Zwycięzca śmierci, piekła i Szatana…” to Ten, który daje moc, aby pokonać słabość, pokonać lęk, pokonać zniechęcenie… dlatego, gdy pochylamy się nad tajemnicą Zmartwychwstania z ufnością oddajemy wszystkie słabości, lęki i zniechęcenia matek i ojców, stających wobec tajemnicy Nowego Życia… To w Zmartwychwstałym można odnaleźć prawdziwie głęboką odwagę do przyjęcia Poczętego. 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

2. Wniebowstąpienie:

„Na ich oczach uniósł się do Nieba…” i wstąpił do Ojca, aby przypominać nam nieustannie, że to jest nasza droga, że miejsc tam wiele…, ale pochylając się nad tajemnicą Wniebowstąpienia musimy pamiętać, że klęczymy na ziemi, i to tutaj zaczyna się nasza wieczność… Wpatrzeni we Wstępującego do nieba, wołamy z ufnością w intencji tych, którym Bóg dał życie na ziemi, aby dana im była szansa przeżywać to życie godziwie i pięknie. 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

3. Zesłanie Ducha Świętego:

„Przyjdź Duchu Święty / ześlij z nieba wzięty / Światła Twego promień…”. I to wołanie powtarzane w wielkich chwilach ludzkiego życia, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, iż sam sobie nie poradzi, również dzisiaj musi zabrzmieć… Przyjdź Duchu Święty i napełnij swoją mocą i mądrością serca i umysły ludzi odpowiedzialnych za ludzkie życie, tych wielkich i tych małych…, aby ich działania poprzedzone zawsze były wsłuchaniem się w Twój głos. 

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

4. Wniebowzięcie:

„Cześć Maryi, cześć i chwała…” za ukazanie nadziei człowieka, która jest w niebie… I dlatego pochylając się nad tajemnicą Wniebowstąpienia możemy z wielką ufnością Panu Bogu polecać przez ręce Maryi dusze tych wszystkich ludzkich istnień, którym drugi człowiek odmówił prawa do budowania własnej przyszłości, odmówił prawa do brania odpowiedzialności za swoje życie.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

5. Ukoronowanie:

„Królowej Anielskiej śpiewajmy…” i wraz z Nią dziękujmy Dobremu Bogu za tych wszystkich, którzy z oddaniem i poświeceniem zaangażowali się w obronę życia. Za tych wszystkich, którzy na sobie właściwy sposób, wsparci Bożą łaską mają odwagę stanąć po stronie człowieka żyjącego, który jest chwałą Bóg.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo… 10 razy

Chwała Ojcu…

O mój Jezu...

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. × Przeczytaj więcej o cookies

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.